Informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Vás pozýva
na informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015
 
V súvislosti so zverejnením  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami  sa uskutočnia informačné semináre pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v nasledovných mestách a termínoch:
 
  • 03. 12. 2014 (streda)o 15.00 h v Banskej Bystrici (Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica – zasadačka č. 290 na 2. poschodí);
  • 04. 12. 2014 (štvrtok) o 13.00 h v Bratislave (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004);
  • 11. 12. 2014 (štvrtok) o 14.00 h v Komárne (Dôstojnícky pavilón v Komárne, Námestie generála Klapku, 945 01 Komárno);
  • 15. 12. 2014 (pondelok) o 15.00 h v Rimavskej Sobote (Mestské kultúrne stredisko, Námestie Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota – veľká zasadačka, vchod A);
  • 16. 12. 2014 (utorok) o 11.00 h v Prešove (Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova ul. 77, 080 01 Prešov – malá sála);
  • 16. 12. 2014 (utorok) o 10.00 h v Košiciach (Divadlo Thália, Mojmírova 1, 040 01 Košice – Konferenčná miestnosť).
Cieľom seminárov je informovať potenciálnych žiadateľov o podmienkach Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 a najzákladnejších zmenách oproti minulému roku.
Vašu účasť, prosím, potvrďte do 01. 12. 2014  do 15.00 h na e-mailovej adrese:  ivana.sostakova@vlada.gov.sk a uveďte meno a priezvisko, názov organizácie a miesto seminára, na ktorom sa zúčastníte.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
16562