PhDr. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 165
 
Petra Beňušková
Tel.: 02 / 209 25 165
E-mail: petra.benuskova@vlada.gov.sk
 

Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Kotvanová Alena
riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 281
Email: alena.kotvanova@vlada.gov.sk
 
Dagmar Čerťanská
Tel.:02 / 209 25 928
Email: dagmar.certanska@vlada.gov.sk
Michal Grobarčík
Tel.: 02 / 209 25 315
Email:  michal.grobarcik@vlada.gov.sk 

   Judita Gulyásová
Tel.: 02 / 209 25 117
Email:  judita.gulyasova@vlada.gov.sk

Natália Kuchtová
Tel.: 02 / 209 25 110
Email:  natalia.kuchtova@vlada.gov.sk

 Zuzana Lisoneková
Tel.: 02/209 256 91
Email: zuzana.lisonekova@vlada.gov.sk

Silvia Trenčíková
Tel.: 02 / 209 25 118
Email: silvia.trencikova@vlada.gov.sk

Judita Trnovcová 
Tel.: 02 / 209 25 133
E-mail: judita.trnovcova@vlada.gov.sk

Veronika Sviteková
Tel.: 02 / 209 25 968
E-mail:  veronika.svitekova@vlada.gov.sk

Jozef Žilinek
Tel.: 02 / 209 25 741
E-mail: jozef.zilinek@vlada.gov.sk