Minister dopravy a výstavby SR rokoval so splnomocnencom pre národnostné menšiny

Árpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky prijal v priestoroch ministerstva 27. februára 2017 Lászlóa Bukovszkeho, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovanie otázok týkajúcich sa zavedenia jednotnosti pri označovaní obcí na dopravných značkách, dvojjazyčných označení železničných staníc, ako aj dvojjazyčných označení ktoré obsahujú textové informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR. Zároveň sa zúčastnení dohodli na súčinnosti a vzájomnom informovaní pri plnení úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020.

21915