Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal zástupcov železničného dopravcu RegioJet

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch úradu splnomocnenca 7. marca 2017 zástupcov železničného dopravcu RegioJet. Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovanie otázok súvisiacich s dvojjazyčným akustickým hlásením zastávok a ďalších oznamov aj v maďarskom jazyku na železničnej linke Bratislava  ̶   Dunajská Streda  ̶  Komárno v obciach, na ktoré sa vzťahuje zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Dvojjazyčné hlásenia zastávok plánuje RegioJet spustiť do niekoľkých týždňov, testovať ich budú v 4 vlakových súpravách. Spoločná diskusia bola venovaná tiež možnostiam ďalšej spolupráce v oblasti používania jazyka národnostnej menšiny v železničnej doprave.

21962