Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom zdravotníctva SR

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 15. marca 2017 absolvoval pracovné stretnutie s Tomášom Druckerom, ministrom zdravotníctva SR. Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovanie otázok súvisiacich s riešením konkrétnych nedostatkov v aplikačnej praxi zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov identifikovaných v Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky, ktorú 11. januára 2017 schválila vláda SR. Zároveň sa dohodli na spoločnom postupe a spolupráci v danej oblasti na úrovni regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bude  poskytovať v rámci tohto procesu súčinnosť, ako aj odbornú a metodickú pomoc.

22013