Úrad splnomocnenca zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017

Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny dnes, 16. novembra 2016, vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.

O podporu štátu v celkovej výške 4 500 000 eur sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, registrované cirkvi, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod. Na rok 2017 vyčlenila vláda SR o viac ako 600 000 eur viac ako v minulom roku, čo sa odzrkadlilo aj na vyšších alokáciách pre všetkých 13 národnostných menšín - viac informácií o predmetnej výzve nájdete TU.


03.02.2016 - Rada Európy na svojom webovom sídle zverejnila informáciu, že Slovenská republika ...
Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v SR v zmysle Európskej charty regionálnych ...
28.01.2016 - Náhradník členov výboru za rusínsku menšinu je známy
Dnes, vo štvrtok 28. januára 2016, sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnili voľby náhradníka ...
27.01.2016 - Zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny budú voliť náhradníka členov výboru
Vo štvrtok 28. januára 2016 sa od 8.00 hodiny v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnia voľby náhr...
27.01.2016 - Len pripomínaním hrôz holokaustu možno prispieť k predchádzaniu ich obdoby
Každoročne si 27. januára  celý demokratický svet pripomína Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, ktorý v roku 200...
26.01.2016 - HOLOKAUST: Pred 71 rokmi oslobodili koncentračný tábor v Osvienčime
Alena Kotvanová, riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, informovala o podpore...
19.01.2016 - V dotačnom systéme pre národnostné menšiny je zaregistrovaných viac ako 1900 proje...
Včera, 18. januára 2016 bolo ukončené podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe Kultúra národnostných me...
13.01.2016 - Menšiny majú na zaslanie žiadostí o podporu svojich projektov necelý týždeň
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zverejnil Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie...
12.01.2016 - Rada ministra pre národnostné školstvo rokovala za širšej účasti predstaviteľov ná...
Dnes, v utorok 12. 1. 2016, sa v dopoludňajších hodinách  uskutočnilo II. zasadnutie Rady ministra pre národnostné...
22.12.2015 - Mária Jedličková pomohla neprávom obvinenému Adamovi – po pol roku väzby je konečn...
Adam Štajer je študent z Banskej Bystrice, ktorý odišiel pred časom do Anglicka, kde si chcel zarobiť na vysokoško...
18.12.2015 - Zástupcovia menšín včera rokovali aj o Akčnom pláne ochrany práv príslušníkov náro...
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa včera, 17. decembra 2015 uskutočnilo XIX. zasadnutie Výboru pre ...
18.11.2015 - Pocta Adamovi Mickiewiczovi
Občianske združenie POLONUS pozýva na prednašku „Pocta Adamovi Mickiewiczovi“, ktorá sa uskutoční 18. novembra 201...
14.11.2015 - Vyvlastnenie
Obec Bátorove Kosihy pozýva na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek „Vyvlastnenie“, ktoré sa uskutoční 14. n...
14.11.2015 - VI. Stretnutie speváckych zborov na Gemeri
Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota pozýva na kultúrne podujatie VI. Stretnutie speváckych zborov na Gem...
14.11.2015 - Spiatočka
Mesto Fiľakovo pozýva na hosťovanie divadla Thália Színház s divadelnou hrou „Spiatočka“, ktorá sa uskutoční 14. n...
10.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
09.11.2015 - Divadla z chatrče
Občianske združenie EQUITY  pozýva na  vystúpenie Divadla z chatrče, ktoré sa uskutoční v rámci projektu Výnimočná...
07.11.2015 - Romano trajo
Jazz Klub DS, n.o. pozýva na koncert v rámci projektu Romano trajo, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2015 o 20.30 h ...
07.11.2015 - Festival súborov ľudových piesní,
Csemadok Základná organizácia pozýva na Festival súborov ľudových piesní, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2015 od 1...
06.11.2015 - EljátszLAK
Obec Sokolce pozýva „EljátszLAK” - odborný seminár pre predstaviteľov obecných divadelných ochotníckych súborov na...
06.11.2015 - Amerika
Mesto Stará Ľubovňa pozýva na divadelne predstavenie Amerika, ktoré sa uskutoční 6 novembra 2015 o 18.00 h v Dome ...