László Bukovszky
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v zmysle čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a čl. 3 ods. 7 Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 

vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

 

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny zmenil svoje sídlo:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Dunajská 68
811 08  Bratislava
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že korešpondenčná adresa zostáva nezmenená:
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiezovciach
13.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom fes...
Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dň...
08.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil mimoriadnu a splnomocnenú ve...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na pozvanie J. E. pani Margarity Ganevy, mimoriad...
08.06.2016 - Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za ...
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menš...
03.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil Metodicko-pedagogické centru...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 2. júna 2016 v priestoroch Detašovaného pracovisk...
03.06.2016 - Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov
V mene splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa riaditeľka kancelárie splnomocnenca vlád...
31.05.2016 - Vyplácanie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín pokračuje
V súvislosti so zmenou zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zák...
31.05.2016 - XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa včera, v pondelok 30. mája 2016 o 11.30 uskutočnilo XX. zasadnut...
31.05.2016 - László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, otvoril 41. ročn...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky vystúpil 31. mája 2016 s otváracím prejavom na 41....
31.05.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na otvorení putovnej výstavy Sobibor –...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 30. mája 2016 v Múzeu holokaustu v Seredi zúča...
30.05.2016 - XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa dnes 30. mája 2016 o 11.30 h uskutoční XX. zasadnutie Výboru pre...
27.11.2015 - Romano trajo
Jazz Klub DS, n.o. pozýva na koncert v rámci projektu Romano trajo, ktorý sa uskutočni 27. novembra 2015 o 20.30 h...
27.11.2015 - Djelem, djelem
Občianske združenie cult-E Európska kultúra pozýva koncert Djelem, djelem v podaní Diabolských huslí Jána Berkyho ...
27.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
26.11.2015 - Pred 100 rokmi sa narodil jazykovedec Lajos Lörincze
Košický občiansky klub pozýva na prednášku Pred 100 rokmi sa narodil jazykovedec Lajos Lörincze, ktorá sa uskutočn...
26.11.2015 - Život a dielo Adolfa Dobrianskeho
Rusínska obroda na Slovensku pozýva na seminár Život a dielo Adolfa Dobrianskeho, ktorý sa uskutoční 26. novembra ...
26.11.2015 - Vinšujeme Vám
Slovensko-český klub v Slovenskej republike pozýva na adventný koncert Vinšujeme Vám, ktorý sa uskutoční 26. novem...
25.11.2015 - Prednáška Vladimíra Kaminského
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska pozýva na prednášku Vladimíra Kaminského, predsedu občianskeho združenia ...
25.11.2015 - AMARO TRAJO
Ženy bez národnostného rozdielu a farby pleti pozýva na festival „AMARO TRAJO“, ktorý sa uskutoční 25. novembra 20...
25.11.2015 - Ženská literatúra: ľahké čítanie či beletria?
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás pozýva na besedu Ženská literatúra: ľahké čítanie či beletr...
24.11.2015 - Ságraforgó
Mesto Šahy pozýva na  II. Medzinárodný festival maďarských detských divadelných súborov s názvom „Ságraforgó“, kto...