Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Vás pozýva na seminár
 

„Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“


V zmysle čl. 17 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017 je absolvovanie tohto seminára podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom.

V tejto súvislosti sa uskutočnia semináre v termínoch:

Bratislava (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004)
Banská Bystrica (Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, Banská Bystrica) Košice (Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice)
Na seminár je možné sa prihlásiť iba prostredníctvom týchto elektronických formulárov.

V prípade, že sa štatutárny zástupca žiadateľa nemôže semináru zúčastniť, môže sa semináru zúčastniť ním poverená osoba na základe poverenia na zastupovanie, ktoré si môžete stiahnuť TU. Originál predmetného poverenia je potrebné priniesť so sebou na seminár.
14.04.2016 - Vymenovaný nový splnomocnenec pre národnostné menšiny
V stredu, 13. apríla 2016, vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí vymenovala dňom 14. apríla 2016 pána Lás...
08.04.2016 - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov
8. apríl − Medzinárodný deň Rómov je aj tento rok príležitosťou nie len pripomenúť  význam a bohatosť rómskej kult...
21.03.2016 - Pietna spomienka a kladenie vencov
Alena Kotvanová, riaditeľka Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. marca 2016 o 16...
18.03.2016 - Hodnotenie projektov v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016 ukončili ...
Včera, v stredu 17. marca 2016, bol ukončený proces posudzovania projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slo...
09.03.2016 - Štatistické zisťovanie za oblasť kultúry národnostných menšín
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení ne...
02.03.2016 - Úrad vlády uzatvára zmluvy s úspešnými žiadateľmi
Po dvoch týždňoch zasadnutí komisií pre posudzovanie projektov národnostných menšín uchádzajúcich sa o podporu v r...
26.02.2016 - Zasadali ďalšie komisie na vyhodnocovanie projektov programu Kultúra národnostných...
Tento týždeň ukončili hodnotenia projektov predložených v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotá...
24.02.2016 - Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie
V zmysle čl. 16 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2016 je ...
22.02.2016 - Prvé komisie posudzovali projekty štyroch menšín a projekty pre multikultúrne akti...
Prvé komisie pre prideľovanie dotácií národnostným menšinám ukončili v uplynulom týždni svoje zasadnutia. Minulý týžd...
09.02.2016 - Prvé komisie pre vyhodnocovanie projektov na podporu kultúry zasadnú už budúci týždeň
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny postupne ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovených v zm...
18.11.2015 - Pocta Adamovi Mickiewiczovi
Občianske združenie POLONUS pozýva na prednašku „Pocta Adamovi Mickiewiczovi“, ktorá sa uskutoční 18. novembra 201...
14.11.2015 - Vyvlastnenie
Obec Bátorove Kosihy pozýva na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek „Vyvlastnenie“, ktoré sa uskutoční 14. n...
14.11.2015 - VI. Stretnutie speváckych zborov na Gemeri
Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota pozýva na kultúrne podujatie VI. Stretnutie speváckych zborov na Gem...
14.11.2015 - Spiatočka
Mesto Fiľakovo pozýva na hosťovanie divadla Thália Színház s divadelnou hrou „Spiatočka“, ktorá sa uskutoční 14. n...
10.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
09.11.2015 - Divadla z chatrče
Občianske združenie EQUITY  pozýva na  vystúpenie Divadla z chatrče, ktoré sa uskutoční v rámci projektu Výnimočná...
07.11.2015 - Romano trajo
Jazz Klub DS, n.o. pozýva na koncert v rámci projektu Romano trajo, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2015 o 20.30 h ...
07.11.2015 - Festival súborov ľudových piesní,
Csemadok Základná organizácia pozýva na Festival súborov ľudových piesní, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2015 od 1...
06.11.2015 - EljátszLAK
Obec Sokolce pozýva „EljátszLAK” - odborný seminár pre predstaviteľov obecných divadelných ochotníckych súborov na...
06.11.2015 - Amerika
Mesto Stará Ľubovňa pozýva na divadelne predstavenie Amerika, ktoré sa uskutoční 6 novembra 2015 o 18.00 h v Dome ...