Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Vás pozýva na seminár
 

„Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“


V zmysle čl. 17 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017 je absolvovanie tohto seminára podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom.

V tejto súvislosti sa uskutočnia semináre v termínoch:

Bratislava (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004)
Banská Bystrica (Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, Banská Bystrica) Košice (Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice)
Na seminár je možné sa prihlásiť iba prostredníctvom týchto elektronických formulárov.

V prípade, že sa štatutárny zástupca žiadateľa nemôže semináru zúčastniť, môže sa semináru zúčastniť ním poverená osoba na základe poverenia na zastupovanie, ktoré si môžete stiahnuť TU. Originál predmetného poverenia je potrebné priniesť so sebou na seminár.
16.05.2016 - László Bukovszky prijal Astrid Thors vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 16. mája 2016 ...
11.05.2016 - Otvorenie obnovenej synagógy v Lučenci
V Lučenci sa 10. mája 2016 o 18.00 hod. uskutočnilo slávnostného otvorenie budovy obnovenej neologickej synagógy. ...
05.05.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky rokoval s Petrom K...
László Bukovszky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny rokoval 5. mája 2016  v priestor...
05.05.2016 - Úrad vlády vyplatil viac ako 700 000 eur na podporu kultúry národnostných menšín
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pokračuje v procese uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi o...
28.04.2016 - László Bukovszky prijal Igora Rintela, predsedu Ústredného zväzu židovských nábože...
László Bukovszky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny prijal dnes, 28. apríla 2016, v ...
27.04.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na otvorení novej expozície na Hrade Č...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 26. apríla 2016 zúčastnil otvorenia novej expo...
20.04.2016 - Oslavy 20. výročia Haagskych odporúčaní týkajúcich sa práv národnostných menšín na...
Pri príležitosti osláv 20. výročia Haagskych odporúčaní týkajúcich sa vzdelávania príslušníkov národnostných menší...
14.04.2016 - Vymenovaný nový splnomocnenec pre národnostné menšiny
V stredu, 13. apríla 2016, vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí vymenovala dňom 14. apríla 2016 pána Lás...
08.04.2016 - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov
8. apríl − Medzinárodný deň Rómov je aj tento rok príležitosťou nie len pripomenúť  význam a bohatosť rómskej kult...
21.03.2016 - Pietna spomienka a kladenie vencov
Alena Kotvanová, riaditeľka Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. marca 2016 o 16...
18.11.2015 - Pocta Adamovi Mickiewiczovi
Občianske združenie POLONUS pozýva na prednašku „Pocta Adamovi Mickiewiczovi“, ktorá sa uskutoční 18. novembra 201...
14.11.2015 - Vyvlastnenie
Obec Bátorove Kosihy pozýva na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek „Vyvlastnenie“, ktoré sa uskutoční 14. n...
14.11.2015 - VI. Stretnutie speváckych zborov na Gemeri
Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota pozýva na kultúrne podujatie VI. Stretnutie speváckych zborov na Gem...
14.11.2015 - Spiatočka
Mesto Fiľakovo pozýva na hosťovanie divadla Thália Színház s divadelnou hrou „Spiatočka“, ktorá sa uskutoční 14. n...
10.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
09.11.2015 - Divadla z chatrče
Občianske združenie EQUITY  pozýva na  vystúpenie Divadla z chatrče, ktoré sa uskutoční v rámci projektu Výnimočná...
07.11.2015 - Romano trajo
Jazz Klub DS, n.o. pozýva na koncert v rámci projektu Romano trajo, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2015 o 20.30 h ...
07.11.2015 - Festival súborov ľudových piesní,
Csemadok Základná organizácia pozýva na Festival súborov ľudových piesní, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2015 od 1...
06.11.2015 - EljátszLAK
Obec Sokolce pozýva „EljátszLAK” - odborný seminár pre predstaviteľov obecných divadelných ochotníckych súborov na...
06.11.2015 - Amerika
Mesto Stará Ľubovňa pozýva na divadelne predstavenie Amerika, ktoré sa uskutoční 6 novembra 2015 o 18.00 h v Dome ...