Úrad splnomocnenca zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017

Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny dnes, 16. novembra 2016, vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.

O podporu štátu v celkovej výške 4 500 000 eur sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, registrované cirkvi, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod. Na rok 2017 vyčlenila vláda SR o viac ako 600 000 eur viac ako v minulom roku, čo sa odzrkadlilo aj na vyšších alokáciách pre všetkých 13 národnostných menšín - viac informácií o predmetnej výzve nájdete TU.


Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiezovciach
13.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom fes...
Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dň...
08.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil mimoriadnu a splnomocnenú ve...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na pozvanie J. E. pani Margarity Ganevy, mimoriad...
08.06.2016 - Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za ...
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menš...
03.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil Metodicko-pedagogické centru...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 2. júna 2016 v priestoroch Detašovaného pracovisk...
03.06.2016 - Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov
V mene splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa riaditeľka kancelárie splnomocnenca vlád...
31.05.2016 - Vyplácanie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín pokračuje
V súvislosti so zmenou zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zák...
31.05.2016 - XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa včera, v pondelok 30. mája 2016 o 11.30 uskutočnilo XX. zasadnut...
31.05.2016 - László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, otvoril 41. ročn...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky vystúpil 31. mája 2016 s otváracím prejavom na 41....
31.05.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na otvorení putovnej výstavy Sobibor –...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 30. mája 2016 v Múzeu holokaustu v Seredi zúča...
30.05.2016 - XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa dnes 30. mája 2016 o 11.30 h uskutoční XX. zasadnutie Výboru pre...
30.11.2015 - Premiéra nového programu Komorného folklórneho súboru Szőttes
Komorný folklórny súbor Szőttes pozýva na premiéru nového programu Komorného folklórneho súboru Szőttes, ktorá sa ...
30.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 30. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
29.11.2015 - Tvorivé dielne
Občianske združenie Šanca pre Dražice pozýva na tvorivé dielne počas štyroch adventných nedelí, ktoré sa začínajú ...
28.11.2015 - 20. výročie FS ÚJ Gömör
Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota pozýva na oslavu 20. výročia FS ÚJ Gömör, ktorá sa uskutoční 28. nov...
28.11.2015 - Strážčanský úsmev – ASABER
Občianske združenie Strážčanský úsmev pozýva na kultúrne podujatie Strážčanský úsmev – ASABER, ktoré sa uskutoční ...
28.11.2015 - Makovická struna
Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky pozýva na 43. prehliadku ľudových piesní  Makovická struna. Koncert v...
28.11.2015 - Úcta k predkom
Bulharský kultúrny zväz pozýva na podujatie Úcta k predkom - tradičný večer bulharskej kultúry a folklóru, ktorý s...
28.11.2015 - Vilém Spilka Quartet
Občianske združenie Capalest pozýva na koncert Viléma Spilka Quartet, podujatie je súčasťou projektu Cap Minor Mor...
28.11.2015 - Koncert spevackého zboru Karpaty Košice
Občianske združenie KARPATY KOŠICE pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia založenia zboru Karpa...
27.11.2015 - Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak
Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska pozýva na literarno - hudobný večer „Smutný klaun, verše a gitary alebo r...