Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Vás pozýva na seminár
 

„Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“


V zmysle čl. 17 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017 je absolvovanie tohto seminára podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom.

V tejto súvislosti sa uskutočnia semináre v termínoch:

Bratislava (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004)
Banská Bystrica (Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, Banská Bystrica) Košice (Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice)
Na seminár je možné sa prihlásiť iba prostredníctvom týchto elektronických formulárov.

V prípade, že sa štatutárny zástupca žiadateľa nemôže semináru zúčastniť, môže sa semináru zúčastniť ním poverená osoba na základe poverenia na zastupovanie, ktoré si môžete stiahnuť TU. Originál predmetného poverenia je potrebné priniesť so sebou na seminár.
Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
24.06.2016 - Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
Úrad vlády SR zaviedol kontrolu verejného obstarávania v procese kontroly vyúčtovaní poskytnutej dotácie, a to aj vzh...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy,...
Z iniciatívy Lászlóa Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. júna 2016 uskutočnilo prac...
24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
21.06.2016 - 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menši...
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 20. júna 2016 o 14.00 uskutočnilo 24. zasadnutie Rady...
Konferencia Spoločne včera, dnes a zajtra
21.06.2016 - Konferencia Spoločne včera, dnes a zajtra
Alena Kotvanová, riaditeľka Kancelárie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa v nedeľ...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 28. festivale chorvátskej kultúry
20.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 28. festivale chorvátskej kultúry
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na 28. festivale chorvátskej kultúry...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na zasadnutí pracovnej skupiny Rady vlády SR pre kultúru
17.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na zasadnutí pracovnej skupiny Rady...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na úvodnom zasadnutí Dočasnej pracovn...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil primátora mesta Žiar nad Hronom
16.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil primátora mesta Žiar nad ...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil na pozvanie pána Petra Antala primátora ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiezovciach
13.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom fes...
Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dň...
08.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil mimoriadnu a splnomocnenú ve...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na pozvanie J. E. pani Margarity Ganevy, mimoriad...
08.06.2016 - Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za ...
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menš...
27.11.2015 - Romano trajo
Jazz Klub DS, n.o. pozýva na koncert v rámci projektu Romano trajo, ktorý sa uskutočni 27. novembra 2015 o 20.30 h...
27.11.2015 - Djelem, djelem
Občianske združenie cult-E Európska kultúra pozýva koncert Djelem, djelem v podaní Diabolských huslí Jána Berkyho ...
27.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
26.11.2015 - Pred 100 rokmi sa narodil jazykovedec Lajos Lörincze
Košický občiansky klub pozýva na prednášku Pred 100 rokmi sa narodil jazykovedec Lajos Lörincze, ktorá sa uskutočn...
26.11.2015 - Život a dielo Adolfa Dobrianskeho
Rusínska obroda na Slovensku pozýva na seminár Život a dielo Adolfa Dobrianskeho, ktorý sa uskutoční 26. novembra ...
26.11.2015 - Vinšujeme Vám
Slovensko-český klub v Slovenskej republike pozýva na adventný koncert Vinšujeme Vám, ktorý sa uskutoční 26. novem...
25.11.2015 - Prednáška Vladimíra Kaminského
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska pozýva na prednášku Vladimíra Kaminského, predsedu občianskeho združenia ...
25.11.2015 - AMARO TRAJO
Ženy bez národnostného rozdielu a farby pleti pozýva na festival „AMARO TRAJO“, ktorý sa uskutoční 25. novembra 20...
25.11.2015 - Ženská literatúra: ľahké čítanie či beletria?
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás pozýva na besedu Ženská literatúra: ľahké čítanie či beletr...
24.11.2015 - Ságraforgó
Mesto Šahy pozýva na  II. Medzinárodný festival maďarských detských divadelných súborov s názvom „Ságraforgó“, kto...