Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Vás pozýva na seminár
 

„Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“


V zmysle čl. 17 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017 je absolvovanie tohto seminára podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom.

V tejto súvislosti sa uskutočnia semináre v termínoch:

Bratislava (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004)
Banská Bystrica (Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, Banská Bystrica) Košice (Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice)
Na seminár je možné sa prihlásiť iba prostredníctvom týchto elektronických formulárov.

V prípade, že sa štatutárny zástupca žiadateľa nemôže semináru zúčastniť, môže sa semináru zúčastniť ním poverená osoba na základe poverenia na zastupovanie, ktoré si môžete stiahnuť TU. Originál predmetného poverenia je potrebné priniesť so sebou na seminár.
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiezovciach
13.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom fes...
Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dň...
08.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil mimoriadnu a splnomocnenú ve...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na pozvanie J. E. pani Margarity Ganevy, mimoriad...
08.06.2016 - Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za ...
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menš...
03.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil Metodicko-pedagogické centru...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 2. júna 2016 v priestoroch Detašovaného pracovisk...
03.06.2016 - Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov
V mene splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa riaditeľka kancelárie splnomocnenca vlád...
31.05.2016 - Vyplácanie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín pokračuje
V súvislosti so zmenou zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zák...
31.05.2016 - XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa včera, v pondelok 30. mája 2016 o 11.30 uskutočnilo XX. zasadnut...
31.05.2016 - László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, otvoril 41. ročn...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky vystúpil 31. mája 2016 s otváracím prejavom na 41....
31.05.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na otvorení putovnej výstavy Sobibor –...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 30. mája 2016 v Múzeu holokaustu v Seredi zúča...
30.05.2016 - XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa dnes 30. mája 2016 o 11.30 h uskutoční XX. zasadnutie Výboru pre...
27.11.2015 - Romano trajo
Jazz Klub DS, n.o. pozýva na koncert v rámci projektu Romano trajo, ktorý sa uskutočni 27. novembra 2015 o 20.30 h...
27.11.2015 - Djelem, djelem
Občianske združenie cult-E Európska kultúra pozýva koncert Djelem, djelem v podaní Diabolských huslí Jána Berkyho ...
27.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
26.11.2015 - Pred 100 rokmi sa narodil jazykovedec Lajos Lörincze
Košický občiansky klub pozýva na prednášku Pred 100 rokmi sa narodil jazykovedec Lajos Lörincze, ktorá sa uskutočn...
26.11.2015 - Život a dielo Adolfa Dobrianskeho
Rusínska obroda na Slovensku pozýva na seminár Život a dielo Adolfa Dobrianskeho, ktorý sa uskutoční 26. novembra ...
26.11.2015 - Vinšujeme Vám
Slovensko-český klub v Slovenskej republike pozýva na adventný koncert Vinšujeme Vám, ktorý sa uskutoční 26. novem...
25.11.2015 - Prednáška Vladimíra Kaminského
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska pozýva na prednášku Vladimíra Kaminského, predsedu občianskeho združenia ...
25.11.2015 - AMARO TRAJO
Ženy bez národnostného rozdielu a farby pleti pozýva na festival „AMARO TRAJO“, ktorý sa uskutoční 25. novembra 20...
25.11.2015 - Ženská literatúra: ľahké čítanie či beletria?
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás pozýva na besedu Ženská literatúra: ľahké čítanie či beletr...
24.11.2015 - Ságraforgó
Mesto Šahy pozýva na  II. Medzinárodný festival maďarských detských divadelných súborov s názvom „Ságraforgó“, kto...