Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Vás pozýva na seminár
 

„Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“


V zmysle čl. 17 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017 je absolvovanie tohto seminára podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom.

V tejto súvislosti sa uskutočnia semináre v termínoch:

Bratislava (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004)
Banská Bystrica (Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, Banská Bystrica) Košice (Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice)
Na seminár je možné sa prihlásiť iba prostredníctvom týchto elektronických formulárov.

V prípade, že sa štatutárny zástupca žiadateľa nemôže semináru zúčastniť, môže sa semináru zúčastniť ním poverená osoba na základe poverenia na zastupovanie, ktoré si môžete stiahnuť TU. Originál predmetného poverenia je potrebné priniesť so sebou na seminár.
30.05.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na Festivale kultúry Rusínov Slovenska
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 28. mája 2016 zúčastnil na Festivale kultúry R...
23.05.2016 - László Bukovszky prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska v Slovens...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 23. mája 2016 ...
23.05.2016 - László Bukovszky dnes začal sériu konzultácií s členmi a členkami Výboru pre národ...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny inicioval v súlade so svojím štatútomsériu konzult...
16.05.2016 - László Bukovszky prijal Astrid Thors vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 16. mája 2016 ...
11.05.2016 - Otvorenie obnovenej synagógy v Lučenci
V Lučenci sa 10. mája 2016 o 18.00 hod. uskutočnilo slávnostného otvorenie budovy obnovenej neologickej synagógy. ...
05.05.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky rokoval s Petrom K...
László Bukovszky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny rokoval 5. mája 2016  v priestor...
05.05.2016 - Úrad vlády vyplatil viac ako 700 000 eur na podporu kultúry národnostných menšín
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pokračuje v procese uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi o...
28.04.2016 - László Bukovszky prijal Igora Rintela, predsedu Ústredného zväzu židovských nábože...
László Bukovszky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny prijal dnes, 28. apríla 2016, v ...
27.04.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na otvorení novej expozície na Hrade Č...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 26. apríla 2016 zúčastnil otvorenia novej expo...
20.04.2016 - Oslavy 20. výročia Haagskych odporúčaní týkajúcich sa práv národnostných menšín na...
Pri príležitosti osláv 20. výročia Haagskych odporúčaní týkajúcich sa vzdelávania príslušníkov národnostných menší...
24.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční  24. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ...
23.11.2015 - Brundibár
Komorná Opera Bratislava pozýva na detskú operu Brundibár, ktorá sa uskutoční 23. a 25. novembra 2015 o 9.30 h v D...
22.11.2015 - NECH ZNIE PIESEŇ
ZO CSEMADOK Šaľa pozýva na kultúrne podujatie „NECH ZNIE PIESEŇ“, 14. večer pri ľudovej hudbe, ktoré sa uskutoční ...
21.11.2015 - Večer ruskej piesne a romance IX. ročník
Občianske združenie ROSSIJA pozýva na Večer ruskej piesne a romance IX. ročník, ktorý sa uskutoční 21. novembra 20...
21.11.2015 - Purpurová ruža
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. pozýva na celoslovenské finále súťaže ľudovej hudby Purpurová ruža, ...
21.11.2015 - FS Rakonca
Spoločnosť Rakonca - Rakonca Egyesület pozýva na slávnostný program z príležitosti 20. ročného jubilea FS Rakonca,...
20.11.2015 - Výstava úžitkového umenia
Občianske združenie LIPCSEY pozýva na výstavu úžitkového umenia, ktorá sa uskutoční 20. novembra 2015 o 19.00 h vo...
20.11.2015 - Nepravidelná hodina literatúry so spisovateľom Danielom Varróm
Mestská knižnica v Štúrove pozýva na nepravidelnú hodinu literatúry so spisovateľom Danielom Varróm, ktorá sa usku...
19.11.2015 - KULTÚRA NÁS SPÁJA
Galantské osvetové stredisko pozýva na multikultúrny festival KULTÚRA NÁS SPÁJA, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2...
19.11.2015 - XII. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu
CSEMADOK OV Levice pozýva na XII. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu, ktorá sa uskutoční  19. – 21. novembra 2015...