László Bukovszky
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v zmysle čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a čl. 3 ods. 7 Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 

vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

 

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny zmenil svoje sídlo:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Dunajská 68
811 08  Bratislava
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že korešpondenčná adresa zostáva nezmenená:
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na Gombaseckom letnom tábore
15.07.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na Gombaseckom letnom tábore
10. júla začal Gombasecký letný tábor, ktorý je najväčším podujatím určeným maďarsky hovoriacim mladým ľuďom na Sl...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 21. ročníku festivalu Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmarku
27.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 21. ročníku festivalu Sviatok kultú...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prevzal záštitu nad 21. ročníkom festivalu Sviato...
Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnila významných podujatí národnostných menšín
27.06.2016 - Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa zúča...
Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová sa v sobotu 25. júna 20...
Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
24.06.2016 - Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
Úrad vlády SR zaviedol kontrolu verejného obstarávania v procese kontroly vyúčtovaní poskytnutej dotácie, a to aj vzh...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy,...
Z iniciatívy Lászlóa Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. júna 2016 uskutočnilo prac...
24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
21.06.2016 - 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menši...
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 20. júna 2016 o 14.00 uskutočnilo 24. zasadnutie Rady...
Konferencia Spoločne včera, dnes a zajtra
21.06.2016 - Konferencia Spoločne včera, dnes a zajtra
Alena Kotvanová, riaditeľka Kancelárie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa v nedeľ...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 28. festivale chorvátskej kultúry
20.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 28. festivale chorvátskej kultúry
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na 28. festivale chorvátskej kultúry...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na zasadnutí pracovnej skupiny Rady vlády SR pre kultúru
17.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na zasadnutí pracovnej skupiny Rady...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na úvodnom zasadnutí Dočasnej pracovn...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil primátora mesta Žiar nad Hronom
16.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil primátora mesta Žiar nad ...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil na pozvanie pána Petra Antala primátora ...
30.11.2015 - Premiéra nového programu Komorného folklórneho súboru Szőttes
Komorný folklórny súbor Szőttes pozýva na premiéru nového programu Komorného folklórneho súboru Szőttes, ktorá sa ...
30.11.2015 - Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 30. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ ...
29.11.2015 - Tvorivé dielne
Občianske združenie Šanca pre Dražice pozýva na tvorivé dielne počas štyroch adventných nedelí, ktoré sa začínajú ...
28.11.2015 - 20. výročie FS ÚJ Gömör
Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota pozýva na oslavu 20. výročia FS ÚJ Gömör, ktorá sa uskutoční 28. nov...
28.11.2015 - Strážčanský úsmev – ASABER
Občianske združenie Strážčanský úsmev pozýva na kultúrne podujatie Strážčanský úsmev – ASABER, ktoré sa uskutoční ...
28.11.2015 - Makovická struna
Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky pozýva na 43. prehliadku ľudových piesní  Makovická struna. Koncert v...
28.11.2015 - Úcta k predkom
Bulharský kultúrny zväz pozýva na podujatie Úcta k predkom - tradičný večer bulharskej kultúry a folklóru, ktorý s...
28.11.2015 - Vilém Spilka Quartet
Občianske združenie Capalest pozýva na koncert Viléma Spilka Quartet, podujatie je súčasťou projektu Cap Minor Mor...
28.11.2015 - Koncert spevackého zboru Karpaty Košice
Občianske združenie KARPATY KOŠICE pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia založenia zboru Karpa...
27.11.2015 - Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak
Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska pozýva na literarno - hudobný večer „Smutný klaun, verše a gitary alebo r...