Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zloženie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny


Predseda výboru
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredsedníčka výboru
Dagmar Takácsová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny

Tajomníčka výboru
Alena Kotvanová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
Členovia výboru s hlasovacím právom
Gyula Bárdos, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Edit Bauer, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
Klaudia Szekeres, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
Géza Tokár, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Tibor Tóth, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Alexander Daško, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Ivan Mako, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Vladimír Sendrei, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Viktor Teru, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Hana Zelinová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
Peter Medviď, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Milan Ján Pilip, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Pavol Bogdan, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
Anton Novák, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
Ondrej Pöss, zástupca nemeckej národnostnej menšiny
Dariusz Žuk-Olszewski, zástupca poľskej národnostnej menšiny
Ján Chúpek, zástupca moravskej národnostnej menšiny
Oľga Dašková, zástupkyňa ruskej národnostnej menšiny
Diana Dobrucká, zástupkyňa bulharskej národnostnej menšiny
Radoslav Jankovič, zástupca chorvátskej národnostnej menšiny
Stane Ribič, zástupca srbskej národnostnej menšiny
Pavel Traubner, zástupca židovskej národnostnej menšiny
 
Členovia výboru bez hlasovacieho práva
Barbara Illková, generálna riaditeľka, Sekcia právna a konzulárna, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Marian Galan, zastupujúci generálny riaditeľ, Sekcia regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Adrián Jenčo, generálny riaditeľ, Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR
Juraj Palúš, generálny riaditeľ, Sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR
Radoslav Ragač, generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR
Nadežda Šebová, generálna riaditeľka, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ábel Ravasz splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 
 
Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom
Rudolf Mézes, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Béla Halász, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Zoltán Hanesz, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Katalin Hodossy, náhradníčka maďarskej národnostnej menšiny
Örs Orosz, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Peter Bíreš, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Juraj Vozár, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Vladimír Horváth, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Mariana Pehelová, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Hana Husenicová, náhradníčka českej národnostnej menšiny
Jitka Smrigová, náhradníčka českej národnostnej menšiny
Ján Lipinský, náhradník rusínskej národnostnej menšiny 
Miloš Stronček, náhradník rusínskej národnostnej menšiny
Roman Dohovič, náhradník ukrajinskej národnostnej menšiny
Marta Kákoni, náhradníčka ukrajinskej národnostnej menšiny
Ján König, náhradník nemeckej národnostnej menšiny
Magdaléna Štujberová, náhradníčka poľskej národnostnej menšiny
Jana Muráňová, náhradníčka moravskej národnostnej menšiny
Kristína Lettrichová Dašková, náhradníčka ruskej národnostnej menšiny
Fabiola Vícenová, náhradníčka bulharskej národnostnej menšiny
Jozefína Daničová, náhradníčka chorvátskej národnostnej menšiny
Anica Ribič, náhradníčka srbskej národnostnej menšiny
Pavol Mešťan, náhradník židovskej národnostnej menšiny8421

Dátum poslednej aktualizácie: 07.06.2018