Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zloženie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny


Predseda výboru
PhDr. László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., zástupca židovskej národnostnej menšiny

Tajomník výboru
PhDr. Alena Kotvanová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
Členovia výboru s hlasovacím právom
Mgr. Gyula Bárdos, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
PaedDr. Ján Masszi, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Klaudia Szekeresová, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Örs Orosz, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Géza Tokár, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Ján Čonka, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Alexander Daško, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Agnesa Horváthová, zástupkyňa rómskej národnostnej menšiny
Bc. Vladimír Sendrei, zástupca rómskej národnostnej menšiny
MUDr. Dagmar Takácsová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
PhDr. Hana Zelinová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
Ing. Ján Lipinský, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Mgr. Milan Ján Pilip, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Mgr. Pavol Bogdan, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
JUDr. Roman Dohovič, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
RNDr. Ondrej Pöss, CSc., zástupca nemeckej národnostnej menšiny
Mgr. Linda Rábeková, zástupkyňa poľskej národnostnej menšiny
Ján Chúpek, zástupca moravskej národnostnej menšiny
Bc. Oľga Dašková, zástupkyňa ruskej národnostnej menšiny
Diana Dobrucká, zástupkyňa bulharskej národnostnej menšiny
Ing. Radoslav Jankovič, zástupca chorvátskej národnostnej menšiny
Stane Ribič, zástupca srbskej národnostnej menšiny
 
Členovia výboru bez hlasovacieho práva
JUDr. Barbara Illková, PhD., generálna riaditeľka, Sekcia právna a konzulárna, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ing. Marian Galan, zastupujúci generálny riaditeľ, Sekcia regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Adrián Jenčo, generálny riaditeľ, Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR
JUDr. Juraj Palúš, generálny riaditeľ, Sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR
Ing. Iveta Kodoňová, zastupujúca generálna riaditeľka, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mgr. Ábel Ravasz splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 
 
Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom
Csaba Czibula, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Ing. Béla Halász, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Ing. Zoltán Hanesz, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Katalin Hodossy, náhradníčka maďarskej národnostnej menšiny
Rudolf Mézes, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
Ing. Peter Bíreš, náhradník rómskej národnostnej menšiny
PhDr. František Rigo, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Vladimír Horváth, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Mariana Pehelová, náhradník rómskej národnostnej menšiny
Ing. Hana Husenicová, náhradníčka českej národnostnej menšiny
Mgr. Ivana Šipošová, náhradníčka českej národnostnej menšiny
Mgr. Peter Medviď, náhradník rusínskej národnostnej menšiny 
JUDr. Vladimír Minčič, PhD., náhradník rusínskej národnostnej menšiny
Ing. Oxana Hospodárová, náhradníčka ukrajinskej národnostnej menšiny
Marta Kákoni, náhradníčka ukrajinskej národnostnej menšiny
Ján König, náhradník nemeckej národnostnej menšiny
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. náhradníčka poľskej národnostnej menšiny
Jana Muráňová, náhradníčka moravskej národnostnej menšiny
Kristína Lettrichová Dašková, náhradníčka ruskej národnostnej menšiny
Mgr. Angelina Machová, náhradníčka bulharskej národnostnej menšiny
Ing. Jozefína Daničová, náhradníčka chorvátskej národnostnej menšiny
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., náhradník židovskej národnostnej menšiny
Anica Ribič, náhradníčka srbskej národnostnej menšiny8421