Rozmanitosť obohacuje
Sčítanie obyvateľov 2021

Milí návštevníci,
sčítanie obyvateľov bude pre príslušníkov národnostných menšín a pre ich komunity nepochybne významnou udalosťou. Samotné priznanie si svojej národnosti a svojho materinského jazyka nie je len holý štatistický údaj. Od týchto  výsledkov, či priamo alebo nepriamo, sa odvíjajú niektoré menšinové práva, ktoré napomáhajú zachovať  jazyk, kultúru, demografickú rôznorodosť a pestrosť krajiny. 

Postupne Vám budeme prinášať informácie a propagačné materiály aj v menšinových jazykoch, v ktorých Vám vysvetlíme priebeh, ale aj dôležitosť sčítania. Dúfame, že Vám tieto informácie budú nápomocné a užitočné.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - FAQ


Zdroj/Forrás/Zdrojos/ Жрідло/ Джерело/Quelle: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Informačné letáky

Úrad splnomocnenca pripravil informačné letáky v 11 jazykoch národnostných menšín. Letáky sa venujú rozdielnosti medzi občianstvom a národnosťou, upozorňujú na hoaxy, vyzývajú menšiny, aby sa hlásili k svojej národnosti a materinskému jazyku.

V spolupráci s Štatistickým úradom SR sme pripravili spomínané letáky aj v kvalitnejšej a v jednotnej forme. Pre jednoduchšiu distribúciu a tlač všetky jazykové mutácie letákov nájdete v jednom balíčku.

Propagačné materiály Štatistického úradu Slovenskej republiky určené pre obce

Videá
 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2021