Talenty sú okolo nás

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove už po desiatykrát zorganizovala celoslovenskú súťaž pod názvom „Mediálna hviezda“, ktorej cieľom je, aby žiaci z maďarských základných a stredných škôl mohli prezentovať svoje vedomosti a kreativitu z mediálnej oblasti. Pozvanie na  finále súťaže prijal aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol radosť nad tým, že vidí veľa talentovaných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí majú záujem o mediálny svet. Aj toto dokazuje vysokú úroveň národnostných škôl.  „Znova sa preukázalo, že máme dobré školy a vynikajúcich pedagógov, ktorí sú schopní nájsť skryté schopnosti žiakov a rozvíjať ich talent. Dúfam, že niektorí z vás  nájdu uplatnenie v mediálnej oblasti a budete prinášať objektívne a súčasne aj kritické informácie o našom každodennom živote od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec.“
Žiaci súťažili v kategóriách „novinár roka“, „školský časopis roka“, „fotograf roka“ a „rozhlasový reportér roka“. Do jednotlivých kategórií sa mohli prihlásiť všetky typy stredných škôl  a vyššie ročníky základných škôl. Organizátori vyjadrili spokojnosť, že sa súťaže zúčastnili žiaci zo všetkých kútov Južného Slovenska.

(Foto: budova súkromnej strednej odbornej školy v Kolárove) 


26525