Motolla

Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ s MŠ s VJM, Radzovce.

19331