Motolla

Spoločnosť Pro Futuro pozýva na tvorivú dielňu Motolla, ktorá sa uskutoční  24. novembra 2015 od 14.00 v budove ZŠ a MŠ Józsefa Kármána s VJM, Lučenec.

19337