2. Festival podunajskej kultúry

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku pozýva na 2. Festival podunajskej kultúry, ktorý sa uskutočni v Kultúrnom dome v Jarovciach.

Program:
25. 9. 2015
17.00 – otvorenie výstavy „Hrvatski Jandrof i Jandrofci“
18.00 – kultúrny program
19.30 – dychová hudba – Limena glazba
 
26. 9. 2015
17.00 – kultúrny program
19.00 – Chorvátska zábava
18772