DiNaMit 2016 - Aktív középiskolások képzése DiNaMit 2016 - Vzdelávanie aktívnych stredoškolákov

TANDEM, n. o. pozýva na seminár DiNaMit 2016 - Aktív középiskolások képzése DiNaMit 2016 - Vzdelávanie aktívnych stredoškolákov, ktorý sa uskutoční  9. - 11. decembra 2016 v Dolnom Štáli na Smotanovej ulici.

21659