Vianočné koncerty na Podzoborí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na svoj vianočný koncert na Podzoborí. Koncert sa uskutoční 15. decembra 2016 o 18:00 h. v rímskokatolickom kostole v Podhoranoch.

21661