Vianočné koncerty na Podzoborí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na svoj vianočný koncert na Podzoborí. Koncert sa uskutoční 17. decembra 2016 o 15:00 h. v rímskokatolickom kostole v Štitároch.

21662