Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov

V mene splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa Alena Kotvanová riaditeľka kancelárie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 2. júna 2017 zúčastnila na pietnom akte kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov v Slovenskom národnom povstaní. Pietny akt sa konal pri príležitosti Dňa Christa Boteva a padlých hrdinov za slobodu a nezávislosť vlasti na Vajanského nábreží v Bratislave.

Fotogaléria
22341