Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na Gombaseckom letnom tábore

16. júla až 22. júla 2018 sa uskutočnil Gombasecký letný tábor, ktorý je najväčším podujatím Maďarov na Slovensku a nadväzuje na dlhoročnú tradíciu letných táborov a festivalov v Gombaseku. Na festivale sa 20. júla 2018 zúčastnil László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, s ktorým diskutoval Péter Őry predseda občianskeho združenia Pro Civis v rámci besedy s názvom Dvojjazyčnosť – napredujeme alebo prešľapujeme na jednom mieste.
 
Študentský festival zahŕňal popri tradičných programoch ako sú prednášky s aktuálnou tematikou, koncerty, športové podujatia, vedomostné a zručnostné súťaže, tvorivé dielne, folklórne večery, divadelné predstavenia a hudobno-tanečné zábavy. Festival zorganizovalo občianske združenie Sine Metu v spolupráci s ďalšími tridsiatimi partnermi.

24431