Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny si s pietou pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu

Dnes, 2. augusta, si prostredníctvom Pamätného dňa rómskeho holokaustu pripomíname nepochybne najsmutnejšiu kapitolu histórie Rómov v Európe, ich perzekúciu na etnickom princípe.  V najväčšom koncentračnom tábore v Osvienčime Brezinke bolo internovaných asi 21 000 európskych Rómov. Tábor bol zlikvidovaný z 2. – 3. augusta 1944, kedy jeho poslední obyvatelia – 2 897 rómskych mužov, žien, starcov a detí – zahynuli v plynových komorách.
  
Pri tejto príležitosti sa 1. augusta 2018 v rámci projektu Ma bisteren! uskutočnil pietny akt k Pamätnému dňu rómskeho holokaustu v Pietnej sieni Múzea SNP v Banskej Bystrici za účasti riaditeľky odboru postavenia a práv národnostných menšín Úradu splnomocnenca vlády SR Aleny Kotvanovej. V rámci sprievodného podujatia pietneho aktu za účinkovania skupiny husľovej virtuózky Barbory Botošovej sa čítali mená rómskych obetí holokaustu, aby sa tak naplnil zámer projektu Nezabudnime! Ma bisteren!

Fotogaléria
24524