Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu Rómov

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si, že Rómovia sú integrálnou súčasťou európskych krajín už po stáročia. V Slovenskej republike predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu autochtónnu menšinu.
 
V dnešnej situácii, keď čelíme najväčšej bezpečnostnej výzve za uplynulé desaťročia a pri vyhlásení núdzového stavu je aj jednou z najnaliehavejších úloh v rámci budovania multietnickej a tolerantnej spoločnosti  vytvoriť podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity a kultúrnych hodnôt  Rómov žijúcich v Slovenskej republike.
 
Usilujeme sa a budeme sa naďalej usilovať vytvárať také podmienky, aby sa tento cieľ stal realitou a aj v tejto situácii zabezpečujeme preklad základných informácií o ochorení Covid 19 do rómskeho jazyka a ich zverejnenie v spolupráci s vecne príslušnými organizáciami.
 


27501