Ministerstvo kultúry podporuje informačnú kampaň o sčítaní obyvateľov

Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa uskutoční od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, je prioritou nielen Ministerstva kultúry SR, ale aj Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Prihlásenie sa k svojej národnosti a materinskému jazyku je dôležitým základom pre tvorbu politík, a to aj v oblasti kultúry. Sčítanie obyvateľstva zabezpečí lepšie cielenie podpory kultúry pre majoritu a minoritu.

Na dnešnom stretnutí sa na tom zhodli štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár. Riaditeľ fondu zároveň informoval, „že správna rada ich verejnoprávnej inštitúcie si ako prioritu vo výzvach na rok 2021 zadefinovala aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov a taktiež aktivity spojené s informovanosťou o právach národnostných menšín.“

Splnomocnene vlády pre národnostné menšiny Bukovszky zdôraznil potrebu vytvorenia čo najlepších podmienok pre sčítanie. „Som presvedčený o tom, že informačná kampaň môže byť úspešná len v prípade aktívnej účasti národnostných organizácií. Vítam rozhodnutie správnej rady fondu a dúfam, že do mobilizácie sa zapojí čo najviac menšinových organizácií.“

Dáta o národnostnom zložení získane v sčítaní sú naviazané na niektoré právne normy v oblasti uplatňovania jazykových práv národnostných menšín. Preto je dôležité využiť obdobie pred sčítaním na informačnú kampaň o význame priznania národnostnej a etnickej príslušnosti.

Snaha ministerstva kultúry o podporu čo najpresnejšieho zozbierania údajov v sčítaní sa opiera aj o programové vyhlásenie vlády. V ňom sa koaliční partneri zaviazali, že národnostným menšinám budú vytvárané možnosti na zachovanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka a tradícií.

„Výsledky sčítania budú mať počas nasledujúcich rokov priamy vplyv na podpornú činnosť v oblasti kultúry. Preto je úlohou náš všetkých, aby bola informovanosť obyvateľov o sčítaní na čo najvyššej úrovni,“ uviedla štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

Sčítanie obyvateľstva sa koná každých desať rokov a v roku 2021 bude po prvýkrát elektronické. Sčítanie bude jednoduchšie ako v roku 2011 a bude pozostávať len zo 14 otázok.  Základné výsledky sčítania zverejní Štatistický úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.

( Tlačová správa MK SR, Foto: MK SR)

28098