42. Podunajská jar

Republiková rada Csemadoku, Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, Mestské kultúrne stredisko a Mesto Dunajská Streda Vás srdečne pozývajú na 42. Podunajskú jar (na celoštátnu prehliadku detských bábkarských a divadelných súborov) 30. mája - 2. júna 2017, Dunajská Streda. Slávnostné otvorenie prehliadky: 30. mája 2017, utorok, o 8.30 hod. pred MsKS Dunajská Streda.
 

22244