70 rokov Csemadoku

Jedna z najstarších menšinových organizácií na Slovensku, Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok, oslavuje v tomto roku 70. výročie svojho založenia.  Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie v Nových Zámkoch, na ktorom splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky odovzdal pamätnú zlatú medailu Slovenskej republiky predsedovi Csemadoku Gyulovi Bárdosovi.

László Bukovszky zdôraznil, že Csemadok má neodškriepiteľné zásluhy  pri zachovaní a rozvoji maďarskej kultúry. „Týchto sedemdesiat rokov môžeme rozdeliť na dve kapitoly, a to štyridsať rokov v socializme a tridsať rokov v demokratickom režime. Musíme si priznať, že za dané obdobie mal Csemadok dobré, menej dobré ale aj neakceptovateľné rozhodnutia“, pripomenul Bukovszky.
 
Csemadok má skoro 500 miestnych organizácií a celkovo 53-tisíc členov, ktoré ročne usporiadajú niekoľko tisíc udalostí. Medzi najväčšie podujatia patria Gombasecké kultúrne slávnosti,  Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach a prehliadka detských bábkarských a divadelných súborov pod názvomPodunajská  jar v Dunajskej Strede.

(foto:Új Szó)

26390