8. apríl ˗˗ Medzinárodný deň Rómov

Už 47. rok si 8. apríla Rómovia na celom svete pripomínajú svoj sviatok – Medzinárodný deň Rómov, ktorý bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov zo 14 krajín, ktoré sa uskutočnilo v Orpingtone pri Londýne. Účastníci tohto stretnutia požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia a zároveň sa prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii.  Pri tejto príležitosti taktiež prijali rómsku vlajku a hymnu.
V Slovenskej republike predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu autochtónnu menšinu, ktorá je však v dôsledku najmä jej sociálneho vylúčenia často vnímaná negatívne. Aj preto je Medzinárodný deň Rómov príležitosťou pripomenúť si, že Rómovia sú integrálnou súčasťou tak Slovenskej republiky, ako aj ďalších európskych krajín už po stáročia. Azda jednou z najnaliehavejších úloh budovania multietnickej a tolerantnej spoločnosti je vytvoriť podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoja jazyka a kultúrnych hodnôt Rómov a Rómiek žijúcich v Slovenskej republike. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny v tomto zmysle aktívne realizuje viaceré opatrenia, ktoré vedú k uvedenému cieľu.

23415