Jazykové poradné skupiny

 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny zriadil päť samostatných poradných skupín, a to pre maďarský, rusínsky, rómsky, ukrajinský a nemecký jazyk.

Hlavnou úlohou poradných skupín je  príprava podkladových materiálov k zabezpečeniu jednotnej odbornej terminológie v jazyku národnostnej menšiny, podkladov k informatívnym jazykových mutáciám relevantných legislatívnych textov, úradných formulárov, tlačív a podkladov k metodickým materiálom v oblasti používania jazykov národnostných menšín.

Poradná skupina za maďarský jazyk

PhDr. Gizella Szabómihály, PhD.- výskumná pracovníčka
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony - právnik
Mgr. Lívia Solymos – úradná prekladateľka
Mgr. Eva Méry – úradná prekladateľka
Mgr. Csaba Cúth – právnik
 

Členky a členovia poradnej skupiny za rusínsky jazyk

doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.- vysokoškolská docentka
Mgr. Martin Dufala , PhD.- vysokoškolský odborný asistent
Mgr. Peter Medviď- prekladateľ, pedagóg
 

Členky a členovia poradnej skupiny za nemecký jazyk

Mgr. Patrik Lompart - lektor nemeckého jazyka
 

Členky a členovia poradnej skupiny za ukrajinský jazyk

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.- žurnalistka
Mgr. Pavol Bogdan - redaktor a manažér
Mgr. Viktor Bandurčin (BA) - manažér a pedagóg
 

Členky a členovia poradnej skupiny za rómsky jazyk

Mgr. Marián Balog - štátny radca, člen riadiacej jednotky Rómsky jazyk
PaedDr. Stanislav Cina -  prekladateľ z a do rómskeho jazyka
PhDr. Milan Samko, PhD -  výskumný pracovník
 

8449

Dátum poslednej aktualizácie: 14.04.2020