Aké informácie sú povinné v menšinovom jazyku? Obchodníci už majú pomôcku

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pripravil pre obchody a služby informácie, v ktorých definuje povinnosti vyplývajúce z menšinového jazykového zákona. Uvádzanie informácií, nápisov a oznamov týkajúcich sa ochrany života, zdravia, bezpečnosti a majetku je v menšinovom jazyku povinné, ale často, hlavne pre majiteľa alebo prevádzkovateľa obchodu, nezrozumiteľné. V poslednom období narástol počet podaní, v ktorých sa občania sťažujú na nedodržanie menšinových práv. Splnomocnenec víta uvedomelosť občanov, ktorí sa postavia za svoje práva, a preto chce byť pre obchody čo najviac nápomocný, aby aj ich prístup v oblasti menšinových práv mohol byť maximálne proklientsky.

Vo všeobecnosti platí, že informácie sa týkajú oblasti verejného zdravotníctva, ochrany spotrebiteľa, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Sumár informácií nájdete na stránke splnomocnenca www.narodnostnemensiny.gov.sk v časti Metodická a odborná pomoc.

28510