Ako používať menšinový jazykový zákon v praxi? Odteraz je sprístupnené metodické usmernenie aj v menšinových jazykoch

Aj posledné dni v súvislosti s koronavírusom ukázali, že každodenná aplikácia menšinového jazykového zákona z roku 1999 má množstvo nedostatkov. Zo zákona vyplývajúce povinné dvojjazyčné informácie ohľadom ochrany života, zdravia, bezpečnosti a majetku často v praxi chýbajú, s čím sa porušuje zákon. Zákon č. 184/1999 Z.z. určuje práva a povinnosti v úradnej činnosti, v označovaní a v ďalších oblastiach používania menšinových jazykoch. Dvadsať rokov po prijatí zákona sa minulý rok pripravil zásadný dokument "Metodické usmernenie k zákonu č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín".

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky dal vypracovať a na webovej stránke splnomocnenca zverejnil výklad k zákonu. Po zverejnení prekladu usmernenia v maďarskom jazyku sa pripravili preklady do rómskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka, ktoré boli zverejnené dnes. Onedlho bude hotový aj preklad do rusínskeho jazyka.

Jedná sa o historický okamih a materiál, ktorý napomáha pri jednotnej aplikácii jazykových práv menšín. Metodické usmernenie má zabezpečiť právnu istotu a lepšiu vymožiteľnosť jazykových práv. Jeho účelom je poskytnúť súhrnné informácie a metodické odporúčania spojené s používaním jazykov národnostných menšín, plniť úlohu praktickej príručky pri riešení konkrétnych otázok z aplikačnej praxe zákona a slúžiť ako pomôcka pre štátnu správu, obce, právnické osoby  a tiež príslušníkov národnostných menšín.

Usmernenia k zákonu nájdete v časti Metodické usmernenie k zákonu.
27433