Bukovszky: Český model menšinového zákona môže byť inšpiráciou aj pre nás

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal delegáciu hlavného mesta Prahy pod vedením predsedu Výboru pre národnostné menšiny  Jiřího Knitla.  Cieľom stretnutia bola diskusia zameraná na podobnosti a rozdielnosti inštitucionálneho zabezpečenia ochrany práv menšín v Čechách a na Slovensku.

Pražská delegácia informovala, že v zmysle zákona o národnostných menšinách má vo výbore zastúpenie 14  národnostných menšín, ktoré na základe dotačného systému mesta majú k dispozícii 9,5 milióna korún. Okrem dotačného systému je magistrát zriaďovateľom Domu národnostných menšín, ktorý slúži aj ako administratívne sídlo pre menšinové organizácie v hlavnom meste. Český zákon o menšinách ukladá krajom, v ktorých celkový pomer národnostných menšín prekračuje 5 percent, zriadiť tzv. národnostné výbory.

Splnomocnenec priblížil delegácii pražského magistrátu jednak svoje postavenie a činnosť, ako aj postavenie a činnosť svojho úradu. Vyzdvihol inštitucionálne zabezpečenie podpory kultúr národnostných menšín na celoštátnej úrovni a tiež pozitívne výsledky v aplikačnej praxi jazykových práv menšín.

László Bukovszky je presvedčený, že český príklad môže byť inšpirujúci aj pre Slovensko. Slovensko je na ceste prípravy národnostného zákona, ktorý by v ucelenej forme definoval práva národnostných menšín. Poukázal však aj na chýbajúce články pri presadzovaní práv menšín, kde napríklad na úrovni krajských samospráv neexistujú žiadne koncepcie národnostnej politiky a kraje si počas takmer dvoch desaťročí nevytvorili svoje poradné orgány v tejto oblasti. Úroveň aplikácie menšinových práv je závislá od aktuálnej politickej moci a od volebných výsledkov menšinových politických strán.

„Aj preto si myslím, že otázku práv národnostných menšín je potrebné odpolitizovať a nastaviť účinné mechanizmy na úrovni štátnej, regionálnej a miestnej samosprávy,“ konštatoval László Bukovszky.

27014