Bukovszky: Odmietam bagatelizáciu či dezinterpretáciu holokaustu a tiež zľahčovanie tragických udalostí

Dnešný Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia je príležitosťou pripomenúť si tragický osud Židov tzv. slovenského vojnového štátu. Prijatím Židovského kódexu pred 80 rokmi bola zavŕšená snaha vtedajšej slovenskej politickej reprezentácie o vylúčenie a odstránenie židovských občanov z politického a spoločenského života a prvým impulzom na ich fyzickú likvidáciu. 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László Bukovszky pri príležitosti pamätného dňa pripomína, že história už nespočetnekrát dokázala, aké krehké sú základné ľudské hodnoty a demokratické princípy a ľudstvo je schopné sa bez tolerancie, spoznávania a vzájomného dialógu otočiť voči svojim blízkym. Našou úlohou je, aby sme nezabúdali na tragické udalosti holokaustu a rasového násilia, ktoré viedli k najväčšej tragédii ľudstva a usilovali sa eliminovať všetky prejavy nenávisti.

„Odmietam bagatelizáciu či dezinterpretáciu holokaustu, a tiež zľahčovanie tragických udalostí, alebo hľadanie ospravedlnenia. Je našou  povinnosťou pripomínať si udalosti spred 80 rokov a ich následky, keďže veľká časť dnešnej spoločnosti nemá žiadne skúsenosti z minulosti a je často náchylná podceňovať najväčšiu tragédiu ľudstva. Zlo zavinili konkrétni ľudia a preto odmietam všetky formy rasizmu a antisemitizmu,“ zdôraznil Bukovszky.
28822