Bukovszky: Sme o niečo bližšie k plnohodnotným dvojjazyčným matrikám

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Jánom Lazarom. Stretnutie sa uskutočnilo na návrh splnomocnenca, ktorý okrem iných tém zdôraznil vizuálnu dvojjazyčnosť, potrebu systémového riešenia dvojjazyčných formulárov na úrovni okresných úradov a vytvorenie plnohodnotného dvojjazyčného informačného systému pre matričné úrady.
 
Bukovszky pripomenul, že rozhodnutie Krajského súdu v Nitre, v ktorom súd právoplatne rozhodol o tom, že Matričný úrad v Nových Zámkoch nevydáva dvojjazyčné výpisy podľa zákona, je dôležitým míľnikom pri napĺňaní menšinových jazykových práv, a preto je nevyhnutné, aby ministerstvo začalo tento problém riešiť.
Štátny tajomník Lazar splnomocnenca ubezpečil, že o rozhodnutí vie a ministerstvo už v tejto súvislosti vykonalo niekoľko krokov pre zabezpečenie dodržania zákona. Upozornil však na skutočnosť, že ministerstvo nebolo v tomto spore zainteresované, ale aj napriek tomu sa nazdáva, že je potrebné komplexné riešenie. Ďalej zdôraznil, že ministerstvo v krátkom horizonte pripraví právny rozbor, aké legislatívne zmeny a finančné prostriedky sú potrebné pre skutočné dvojjazyčné matričné výpisy.
László Bukovszky stretnutie vníma ako veľmi otvorené a konštruktívne a domnieva sa, že vyriešenie otázky dvojjazyčných matričných výpisov by mohlo byť uspokojivé.

27995