BUKOVSZKY: Účasť menšín na verejnom živote je základom účinnej menšinovej politiky

Podľa splnomocnenca pre národnostné menšiny Lászloa Bukovszkého je riešením aplikácia Lundských odporúčaní
BRATISLAVA 6. januára (SITA) – Zabezpečenie účasti menšín na verejnom živote je základom toho, aby bolo možné na Slovensku hovoriť o účinnej menšinovej politike. V rozhovore pre agentúru SITA to konštatoval splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Odvolal sa pritom na Lundské odporúčania, s ktorých aplikáciou Slovensko aj dve desaťročia po ich prijatí zaostáva.

Ak myslí Slovensko politické deklarácie o tom, že menšiny predstavujú bohatstvo krajiny úprimne, je tu podľa Bukovszkého šanca, aby sa urobili konkrétne kroky. „Tento základný rámec Vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny v dvoch rovinách hovorí o účasti menšín na verejnom živote: pri rozhodovaniach, napríklad na vládnej úrovni, vo voľbách, na regionálnej a miestnej úrovni a v poradných konzultačných orgánoch, ako aj v samosprávnych formách,“ vysvetlil. Podľa neho treba nájsť správny spôsob aplikácie týchto odporúčaní. „Veď ako vo všeobecných zásadách dokument konštatuje, účinná účasť menšín na spoločenskom živote je jednou zo základných súčastí mierovej a demokratickej spoločnosti, preto musia vlády prijať vo vzťahu k národnostným menšinám špecifické opatrenia, aby umožnili im zachovať vlastnú identitu," prízvukoval splnomocnenec.

Konkrétnu formu týchto opatrení vidí splnomocnenec v príkladoch dobrej praxe v zahraničí. Podľa neho netreba nič nového vymýšľať, Slovensko sa môže inšpirovať okolitými krajinami, je len potrebná politická vôľa.

Lundské odporúčania týkajúce sa účinnej účasti národnostných menšín na verejnom živote boli prijaté v roku 1999. Majú pomáhať jednotlivým štátom prijať také opatrenia, ktoré by zmierňovali existujúce napätie a pomohli plniť úlohu prevencie konfliktov. Účinná účasť národnostných menšín na spoločenskom živote je jednou zo základných súčastí mierovej a demokratickej spoločnosti, preto musia vlády prijať vo vzťahu k národnostným menšinám špecifické opatrenia, aby im umožnili zachovať vlastnú identitu. Uvedené odporúčanie patrí medzi tzv. inštrumenty mäkkého práva v oblasti ochrany národnostných menšín


(SITA)

27221