BUKOVSZKY: Zlepšenie zabezpečenia financií pre národnostné menšiny je výzvou do budúcnosti, tvrdí splnomocnenec

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Zlepšenie zabezpečenia finančných zdrojov na plnenie opatrení a informovanosti národnostných menšín na Slovensku vidí splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky ako výzvu do budúcnosti. K tomu podľa neho patrí aj rozšírenie spoločenského dialógu o prítomnosti národnostných menšín a reagovanie na nové a málo riešené oblasti. Konštatoval to po pracovnom stretnutí, ktoré zvolal s cieľom vyhodnotiť Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020, ako aj formulovať nové výzvy na nasledujúce obdobie. Agentúru SITA o tom informoval vedúci sekretariátu úradu splnomocnenca Zoltán Kovács.

Akčný plán na ochranu práv národnostných menšín a etnických skupín je podľa Bukovszkeho možné považovať za historický pokus o rekapituláciu úloh a riešení v slovenskom kontexte, a to z dôvodu zabezpečenia účinného systému ochrany a podpory práv národnostných menšín a etnických skupín.

V roku 2016 bol plán schválený vládou a obsahoval sedem operačných cieľov a 28 opatrení. Medzi ne okrem iných patrí zlepšenie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín, účinnejšie zohľadnenie špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb osôb patriacich k národnostným menšinám alebo zlepšenie podmienok používania jazykov národnostných menšín v praxi. Jednotlivé ciele a opatrenia boli uznesením vlády SR zverené do gescie splnomocnenca, konkrétnych ministerstiev a inštitúcií. Na stretnutí sa zúčastnili hlavní aktéri, zástupcovia niektorých rezortov, štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Bukovszky pripomenul, že nastavené ciele a opatrenia sa podarilo naplniť takmer všetky, a to podľa určeného časového harmonogramu. „Som rád, že v spolupráci troch strán: štát, menšiny a tretí sektor sa nám podarilo úspešne naštartovať tento proces. V priebehu uplynulých štyroch rokov boli niektoré opatrenia riešené komplexne, na druhej strane sa však objavili aj také úlohy, ktoré neboli podchytené v pôvodnom materiáli,“ priblížil splnomocnenec.

Splnomocnenec ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, na základe odpočtov jednotlivých rezortov pripraví a predloží na ďalšie zasadnutie výboru komplexný odpočet. K nemu sa budú môcť následne vyjadriť zástupcovia národnostných menšín.

27269