Delegáti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny žiadajú Radu RTVS o lepšie zabezpečenie národnostného vysielania

Augustové zasadnutie Rady RTVS sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES). K takémuto stretnutiu došlo prvýkrát a uskutočnilo sa z iniciatívy Výboru, ktorý dlhodobo kritizuje nedostatočné financovanie a poddimenzované materiálne a personálne zabezpečenie národnostného vysielania.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý sa spolu s ďalšími členmi VNMES zúčastnil na zasadnutí Rady RTVS, sformuloval viacero pripomienok členov výboru k národnostnému vysielaniu RTVS. "Týkajú sa obsahu vysielania, synchronizácie národnostného vysielania referujúcej o dianí v rôznych regiónoch, zlepšenia spolupráce RTVS s národnostnými spolkami a združeniami, zvýšenia jazykovej kompetencie redaktorov i zlepšenia propagácie národnostných relácií," povedal. Za najproblematickejšiu tému, ktorá už dlhodobo budí najväčšiu diskusiu, označil zvýšenie časovej kapacity národnostného vysielania. Člen Výboru za rusínsku národnostnú menšinu Peter Medviď upozornil na neschopnosť využiť súčasný stav. Zdôraznil, že počas veľkých športových podujatí ide národnostné vysielanie na Dvojke do úzadia a nie je nahradené. Takisto nerozumie, prečo má cez leto alebo cez obdobie na prelome rokov výroba národnostných magazínov prestávku.

Rada RTVS uznala pripomienky zástupcov Výboru a upozornila, že s väčšinou výhrad sa dlhodobo zaoberá, ale tiež pripomenula, že navýšenie vysielacieho času už dlhodobo naráža na limity súčasnej legislatívy a model financovania RTVS s možnosťou ponúknuť nové programové služby. Strany sa dohodli, že na jesennom zasadnutí VNMES sa zúčastnia zástupcovia Rady RTVS a zástupca  RTVS, aby prediskutovali konkrétne námietky Výboru.
27854