DiNaMit 2016 - Aktív középiskolások képzése DiNaMit 2016 - Vzdelávanie aktívnych stredoškolákov

TANDEM, n. o. pozýva na seminár DiNaMit 2016 - Aktív középiskolások képzése DiNaMit 2016 - Vzdelávanie aktívnych stredoškolákov, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2016 v Dolných Obdokovciach na Súkromnej strednej škole podnikania.

21651