Dvojjazyčné formuláre

Maďarský jazyk

Upozornenie zákonných zástupcov sprevádzajúcich osoby a študentov_HU_Pdf

Upozornenie zákonných zástupcov sprevádzajúcich osoby a študentov_HU_docx
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_HU_SK_Pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_HU_SK_docx
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_SK_HU_Pdf
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_SK_HU_docx

Nemecký jazyk


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_NEM_Pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_NEM_docx
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_NEM_Pdf
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_NEM_docx

Rómsky jazyk

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_ROM_Pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_ROM_docx
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_ROM_Pdf
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_ROM_docx

Rusínsky jazyk
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_RUE_Pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_RUE_docx
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_RUE_Pdf
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_RUE_docx

Ukrajinský jazyk
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_UA_Pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti_UA_docx
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_UA_Pdf
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa_UA_docx 27860