Dvojjazyčné vyhlásenia pre úspešný začiatok školského roka

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky považuje dvojjazyčnú písomnú komunikáciu za veľmi dôležitú, a preto pred začiatkom školského roka 2020/2021 jazykové pracovné skupiny pripravili preklady vyhlásení rodičov a zákonných zástupcov do piatich menšinových jazykov, ktoré sú povinní odovzdať za svoje dieťa pred nástupom do školy.

„Tieto preklady slúžia v prvom rade pre rodičov, ale uľahčujú povinnosti aj zriaďovateľom menšinových škôl“ – vyzdvihol Bukovszky.  

Dvojjazyčné formuláre sú dostupné TU

27859