EljátszLAK

Obec Sokolce pozýva „EljátszLAK” - odborný seminár pre predstaviteľov obecných divadelných ochotníckych súborov na Žitnom ostrove, ktorý sa uskutoční  6. - 8. novembra 2015 v kultúrnom dome v Sokolciach.
 
Program:

6. november
16.00 slávnostné otvorenie seminára
16.30 Noemova archa – divadelné predstavenie členov amatérskej divadelnej skupiny Szivárvány z Domova sociálnych služieb Okoč
17.30 Všetko o divadle – prednáška Viktora Vargu hlavného režiséra Cervinus Teater
19.00 Je leto – musical v predstavení amatérskej skupiny EljátszLAK zo Sokoliec
21.00 večerný rozhovor o amatérskom divadelníctve

7. november
10.00 situačné hry pre členov amatérskych skupín pod vedením Kingy  Patócsovej, Štefana Csorbu, Andrey Vicenovej
15.00 dramatické cvičenia, improvizácie, tvorba postavy pod vedením Emese Vargu dramaturga Komárňanského Jókaiho divadla
18.00 Parasztságok - vystúpenie amatérskej skupiny TeátRum z Topoľníkov
19.30 vystúpenie amatérskej skupiny z Pusztavám
20.30 hudba, pohyb, tanec so skupinou Dancing

8. november
10.00 záverečné vyhodnotenie seminára

19246