Európsky deň jazykov

Európa si každoročne 26. septembra pripomína Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti európskeho kontinentu, na ktorom sa používa viac ako 200 európskych jazykov, 24 úradných jazykov Európskej únie, približne ďalších 60 regionálnych alebo menšinových jazykov a mnohé ďalšie jazyky, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v rámci úsilia o zachovanie a rozvoj identity a kultúry národnostných menšín v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu intenzívnej podpory jazykovej rozmanitosti na Slovensku.

Slovenská republika prijala Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorá zabezpečuje ochranu pre bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky, ruský, srbský a ukrajinský jazyk. V neposlednom rade ochranu jazykových práv na Slovensku zabezpečuje aj  zákon o používaní jazykov národnostných menšín.
 
Splnomocnenec považuje za kľúčové právo používať národnostné jazyky najmä v úradnom styku. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov budú v celej Európe v týchto dňoch prebiehať rôzne aktivity: výučba rôznych jazykov, kultúrne podujatia, prednášky a konferencie, rozhlasové programy, súťaže a mnohé ďalšie.
 

22736