Historický okamih - stránka o koronavíruse aj v piatich menšinových jazykoch

Nevídaná pandémia na Slovensku priniesla niečo, čo doteraz bolo neznáme. V súvislosti s prijatými opatreniami COVID-19 sa zmenil pohľad štátu na menšiny a na dôležitosť komunikovať aj v ich materinskom jazyku. Prvýkrát v histórii Slovenska sa rôzne inštitúcie a Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny spojili a vytvorili päť menšinových mutácií centrálnej web stránky korona.gov.sk. Stránka prináša základné údaje okrem slovenského a anglického jazyka aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine a nemčine. Časti stránky v menšinových jazykoch zabezpečuje Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny.

“Samozrejme zverejňovanie meniacich sa aktuálnych informácií často prekračuje možnosti prekladateľov aj kapacitu odborníkov. Aktualizovať päť podstránok je veľmi náročná úloha. Napriek tomu rozhodnutie a prístup zodpovedných orgánov a ľudí považujem za veľmi dôležitý a z dlhodobého hľadiska prospešný, veď príslušníci národnostných menšín majú právo získavať informácie vo svojom materinskom jazyku. Som presvedčený, že sme získali cenné skúsenosti, ktoré postupne môžeme využiť pri aplikácii jazykových práv menšín aj v iných oblastiach verejnej správy” - vyzdvihol László Bukovszky, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny.


27571