Hosťovanie ľudovo - umeleckých tanečných súborov

Občianske združenie Jahodná pri Dunaji pozýva na tanečné vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szívek, ktoré sa bude konať 9.10.2015 o 18.00hod v kultúrnom dome v Jahodnej pri Dunaji.
18877