III. Prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti rómskych detí

Folklórne združenie Kisbojtár a Mestské kultúrne stredisko pozývajú na III. prehliadku záujmovo-umeleckej činnosti rómských detí, ktorá sa uskutoční 8. júna 2017 o 16.00 hod. v MsKS Štúrovo.

22371