K Medzinárodnému dňu Rómov

Dnes si Rómovia na celom svete pripomínajú svoj sviatok – Medzinárodný deň Rómov, ktorý bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkej Británii v roku 1971. Účastníci tohto stretnutia požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia a tiež sa dohodli na symboloch, ktoré by ich budú reprezentovať vo svete.

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si, že Rómovia sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Z pozície splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny sa snažím vytvárať podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoja jazyka a kultúrnych hodnôt Rómov. Od apríla 2020 sme na stránke korona.gov.sk zabezpečili aktuálne informácie v rómskom jazyku, čo považujem za unikátny projekt aj v európskom ponímaní. Pripravili sme letáky, ale aj krátke videá v rómskom jazyku ku sčítaniu obyvateľstva a pokračovali sme aj prekladmi zákonov. Smelo môžem vyhlásiť, že pre zviditeľnenie rómskeho jazyka bol minulý rok dôležitým medzníkom. V tomto našom úsilí budeme naďalej pokračovať a realizovať ďalšie opatrenia, ktoré vedú k posilneniu identity Rómov na Slovensku.

28415