Kisebbség – Tudomány – Közélet - Tudományos konferencia - Menšina - verejný život - veda (vedecká konferencia)

Fórum inštitút pre výskum menšín pozýva na vedeckú konferenciu „Menšina – Verejný život - Veda“, ktorá sa uskutoční 2. decembra 2016 o 10:00 h. v Šamoríne na ul. Parkova 4.

21655