Konferencia OBSE k vydaniu Grazských odporúčaní o prístupe národnostných menšín k spravodlivosti

V Grazi sa 14. novembra 2017 uskutočnila v rámci rakúskeho predsedníctva medzinárodná konferencia s cieľom predstavenia nových, tzv. Grazských odporúčaní OBSE o prístupe národnostných menšín k spravodlivosti. Konferenciu zorganizoval Úrad vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín v spolupráci s Inštitútom pre verejné právo Univerzity Karla Franza v Grazi. Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín Lamberto Zannier predstavil spomínané grazské odporúčania, ktoré poskytujú rámce slúžiace na vytváranie politík zameraných na znižovanie napätí a potenciálu interetnických konfliktov na základe rešpektovania medzinárodných štandardov. Za Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa na konferencii zúčastnila riaditeľka kancelárie úradu Alena Kotvanová a zamestnankyňa úradu Silvia Trenčíková.

Grazské odporúčania o prístupe národnostných menšín k spravodlivosti môžete nájsť v anglickom jazyku na: http://www.osce.org/hcnm/graz-recommendations?download=true

Fotogaléria
22937