PhDr. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 165


Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Zoltán Kovács
vedúci sekretariátu
Tel.: 02 / 209 25 164, +421 918 407 223
E-mail: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk

 

Petra Beňušková
Tel.: 02 / 209 25 165
E-mail: petra.benuskova@vlada.gov.sk 

Petra Palková
Tel.: 02 / 209 25 968
Email: petra.palkova@vlada.gov.sk
 


Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Kotvanová Alena
riaditeľka odboru
Tel.: 02 / 209 25 281
Email: alena.kotvanova@vlada.gov.sk
 

Paula Auxtová
Tel.: 02 / 209 25 133
Email: paula.auxtova@vlada.gov.sk

Sofia Penerová Daskalová
Tel.: 02 / 209 25 117
Email: sofia.daskalova@vlada.gov.sk

Elena Miháliková
Tel.:02 / 209 25 261
Email: elena.mihalikova@vlada.gov.sk

Martina Púčiková
Tel.: 02 / 209 25 672
Email: martina.pucikova@vlada.gov.sk