PhDr. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 165


Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Zoltán Kovács
vedúci sekretariátu
Tel.: 02 / 209 25 164
E-mail: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk

 

Petra Beňušková
Tel.: 02 / 209 25 165
E-mail: petra.benuskova@vlada.gov.sk 

Judita Gulyásová
Tel.: 02 / 209 25 117
Email:  judita.gulyasova@vlada.gov.sk


Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Kotvanová Alena
riaditeľka odboru
Tel.: 02 / 209 25 281
Email: alena.kotvanova@vlada.gov.sk
 

Soraya Alexiou
Tel.: 02 / 209 25 282
Email: soraya.sherif@vlada.gov.sk

Paula Auxtová
Tel.: 02 / 209 25 133
Email: paula.auxtova@vlada.gov.sk

Martina Škutová
Tel.: 02 / 209 25 672
Email: martina.skutova@vlada.gov.sk

Silvia Dančová
Tel.: 02 / 209 25 118
Email: silvia.dancova@vlada.gov.sk