PhDr. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 165


Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Zoltán Kovács
riaditeľ kancelárie
Tel.: 02 / 209 25 164
E-mail: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk

 

Petra Beňušková
Tel.: 02 / 209 25 165
E-mail: petra.benuskova@vlada.gov.sk 


Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Kotvanová Alena
riaditeľka odboru
Tel.: 02 / 209 25 281
Email: alena.kotvanova@vlada.gov.sk
 

Judita Gulyásová
Tel.: 02 / 209 25 117
Email:  judita.gulyasova@vlada.gov.sk

Soraya Alexiou
Tel.: 02 / 209 25 282
Email: soraya.sherif@vlada.gov.sk

Martina Škutová
Tel.: 02 / 209 25 672
Email: martina.skutova@vlada.gov.sk

Silvia Trenčíková
Tel.: 02 / 209 25 118
Email: silvia.trencikova@vlada.gov.sk