Ku Dňu Rusínov na Slovensku

Národ bez vlasti - často sa tak referuje o Rusínoch. Národ spod Karpát, ktorý nenápadne ale predsa významne formuloval naše stredoeurópske dejiny. Ako splnomocnenec vlády som mal česť za ostatné roky lepšie spoznať severovýchodné Slovensko. Stretnúť sa s predstaviteľmi rusínskych organizácií, ale aj s obyvateľmi malebných rusínskych obcí. Každá národnostná menšina má svoje špecifické problémy, ktoré si vyžadujú cielené riešenia. Idealizované a často unifikované obrazy o menšinách sú len sebaklamom. Rusíni pre zachovanie svojej identity potrebujú školy, inštitúcie, aktívnu jazykovú politiku ale hlavne jednotlivcov, ktorí na svoju rusínskosť sú hrdí. Mám pocit, že Rusíni svoju národnú hrdosť prežívajú inak ako napríklad Maďari, ale na podstate to nič nemení. Musíme vedieť kam patríme, poznať svoju minulosť, byť hrdí na našu komunitu a mať jasné ciele. Pevne verím, že najbližšie sčítanie obyvateľstva ukáže, že pre Rusínov sú tieto hodnoty dôležité a naďalej budú tvorcami každodenných príbehov Slovenska.
27675