KULTÚRA NÁS SPÁJA

Galantské osvetové stredisko pozýva na multikultúrny festival KULTÚRA NÁS SPÁJA, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2015 o 17.00 h v Kultúrnom dome Šoproňa.

19322