László Bukovszky na premietaní dokumentárneho filmu

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal pozvanie na verejné premietanie dokumentárneho filmu „Smutné jazyky“, ktoré sa konalo 18. januára 2019 v Hornej Nitre (Hauerland), v kultúrnom dome v obci Kľačno (Gaidel). Režisérkou a scenáristkou dokumentu venovaného jazyku, kultúre a životu nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku je Anna Grusková. Cez dramatické osudy karpatských Nemcov na Slovensku v 20. storočí približuje komplikované dedičstvo nemeckej menšiny na Slovensku a poukazuje na súčasný stav ich jazyka a kultúry.
Premietanie filmu sa uskutočnilo už aj v ďalších mestách, ako napríklad v Bratislave, Banskej Štiavnici, Chmeľnici, Medzeve, Trnave, Kežmarku či Nitrianskom Pravne.

Po premietaní sa diskutovalo s tvorcami filmu a taktiež s ľuďmi, ktorých sa táto tematika, či už osobne alebo sprostredkovane, dotýkala. Splnomocnenec vo svojom vystúpení poukázal na tragický osud Nemcov po druhej svetovej vojne, keď na základe kolektívnej viny museli prežiť najťažšie obdobie svojej histórie. „Nacionalizmus, zastrašovanie a neakceptovanie menšinových práv je cesta, ktorá vedie do pekla. Po niekoľkých desaťročiach už otvorene môžeme hovoriť o týchto krivdách a je len na nás, či sa vieme ponaučiť z minulosti a začať novú kapitolu i v prípade nemeckej menšiny na Slovensku.“ 

26207